BRF Tomtebo | 716422-6180

Här hittar du föreningens stadgar samt protokoll från årsmöten och årsredovisningar. Du kan även ladda ner en mall för motion till stämma och fullmakt.

Har du förslag är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Vill du ta upp något på årsstämman kan du lämna en motion. Den ska vara inlämnad senast sista februari för att styrelsen ska hinna ge ett yttrande och för att motionen ska komma med Kallelsen till årsstämman. 

Stadgar

Fil Typ Storlek
202818 Stadgar_24juni2019.pdf PDF-fil 5,44 MB

Protokoll årsmöten

Fil Typ Storlek
2017_Årsstämma_Protokoll.pdf PDF-fil 705 kB
2018_Årsstamma_Protokoll.pdf PDF-fil 1,36 MB
2019_Årsstämma_protokoll_23maj2019.PDF PDF-fil 1,24 MB
2019_extrastämma_protokoll_24juni2019.pdf PDF-fil 21,08 kB

Mall för motion och fullmakt

Fil Typ Storlek
Extrastämma_18nov2019.pdf PDF-fil 144,34 kB
mall_motion_foreningsstamma.doc Word-fil 88,5 kB
Medlemsfullmakt_stamma.pdf PDF-fil 2,02 MB
Kalender
 • Dialogmöte
  2019-11-27 18:30
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2020-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2021-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2022-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2023-02-28