BRF Tomtebo | 716422-6180

På gång i Tomtebo

I Tomtebo pågår olika projekt, och här listas de större projekt som pågår och under vilken tidsperiod de planeras pågå. Frågor? Kontakta styrelsen.


Planteringar/Grönområden

Arbete med att förnya rabatter och grönområden pågår. Till hjälp har vi anlitat en landskapsarkitekt från Hallboms och vi tar även hjälp av Riksbyggen. För mer information se dokument längre ner på sidan. Arbetet planeras i etapper med start augusti 2019 och slut 2022.

Målning Trapphus

Målning av trapphus har påbörjats, arbetet planeras vara klart under vecka 43. 

Takarbete

Sommaren 2018 påbörjades arbete med taken. Det var punkthusen som åtgärdades. Arbetet planeras fortsätta under 2020.

Dagvattenparken

Rich Waters driver ett projekt tillsammans med Uppsala Kommun och Länsstyrelsen om en dagvattenpark som ska anläggas vid Vårdsätravägen vid norra infatren till Södra Gottsunda. Mer information finns på Dagvattenpark Uppsala

Planteringar - förslag

PDF-fil, 14,4 MB
Kalender
 • Dialogmöte
  2019-11-27 18:30
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2020-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2021-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2022-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2023-02-28