BRF Tomtebo | 716422-6180

A-Ö är en praktisk funktion för att samla små informationsbitar om väldigt många olika saker utan att behöva fundera på var i hemsidesstrukturen de passar in.

Ni uppdaterar dessa under "Hemsida" och sen "A-Ö" i menyn.

Information A-Ö

Hoppa direkt till: A B F G H I L M N P R S T U V

A

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du veta vilka regler som gäller samt fylla i en blankett (se nedan). Lämna blanketten till styrelsen, om uthyrningen blir godkänd meddelas ägaren och styrelsen skickar blanketten till Riksbyggen för registrering.

Se även:
Riktlinjer_andrahandsupplatelse_brf.pdf

B

Balkonger

Balkonger

Om du röker – rök gärna på balkongen, men kasta inte ner fimpar från den. De kan hamna i våra gemensamma gräsmattor och rabatter, eller på grannens balkong eller altan. Lika trist är det om man skakar mattor från balkongen eller städar den genom att helt enkelt sopa ner allt skräp från den. Vi har en gemensam piskställning vid besöksparkeringen.


Om man vill glasa in sin balkong ska det anmälas, se Blanketter

Se även:
1 Renoverings information.pdf

Båtbryggan

Se även:
Bryggan och båtklubben

F

Felanmälan

Vid problem i lägenheter och gemensamma lokaler gäller följande:

Lägenheter

Den boende är själv ansvarig för att åtgärda fel på el, vatten, avlopp och fönster.

Den boende kan kontakta vilken reparationsfirma som helst, men det går även bra att kontakta Riksbyggen på 0771-860 860 som gör en bedömning av problemet och kontaktar i sin tur

 1. Styrelsen via Bo Levin
 2. Bravida 

Hissar

se vidare under Hissar

Soprum

Kontakta styrelsen

Föreningslokal, Bastu, Tvättstuga

I akuta ärenden kontaktas Riksbyggen, annars styrelsen

Garage

I akuta fall kontakta Riksbyggen, i annat fall styrelsen

Försäkring

Info om Bostadsrättsförsäkring:
Riksbyggen har bekräftat att den enskilde medlemmen i Tomtebo inte behöver teckna bostadsrättsförsäkring som tillägg till hemförsäkringen. Kolla med ditt försäkringsbolag så att du inte betalar för detta i onödan:

Från Riksbyggen:
Kortfattat kan man kan dela upp försäkringsbehovet i tre steg.
1) Föreningen behöver en försäkring för hela fastigheten, för stommar och ledningar etc.
Boende behöver två försäkringar,
2) hemförsäkring för allt löst i lägenheten (TV, kläder, etc.). Hemförsäkringen innehåller också ansvarsförsäkring som träder in om någon anser att man som boende är vållande till skada.
3) Andra försäkringen man som boende behöver är bostadsrättsförsäkringen. Den omfattar allt som man som boende är ansvarig för i sin lägenhet (utifrån bostadsrättslagen och föreningens stadgar) så som exempelvis yt- och tätskikt i badrum.
Del nummer tre har Tomtebo tecknat via sin fastighetsförsäkring. Tomtebo har alltså ett gemensamt tecknat bostadsrättstillägg som omfattar alla lägenheter i föreningen och enskilda medlemmar behöver inte detta tillägg i sin hemförsäkring.

G

Grillning

Grillning

Enligt extrastämman 2011 är det tillåtet att grilla på balkongen. Men att grilla med gasolgrill på inglasad balkong är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att använda av tändvätska när du grillar. Vid föreningens gemensamma grill i pergolan gäller följande regler:

 • Var och en håller sig med personliga grillredskap och egen grillkol.
 • Använd endast ekologiskt tändmaterial, el-tändare eller grillstartaren. Tändvätska är förbjuden.
 • Ha alltid en hink med vatten eller motsvarande i beredskap.
 • Var och en rengör grill och grillplats noga efter sig.
 • Städa även i pergolan så att den är trevlig att komma till för andra medlemmar.
 • Grillkolen måste alltid få svalna ordentligt innan den tas bort. Detta kan ta lång tid.
 • Den utbrunna grillkolen ska läggas i ett kärl av metall, helst med lock, som finns vid grillplatsen.
 • Användaren har ett ansvar och är skyldig att sätta sig in i hur man grillar säkert.
 • Det är inte tillåtet att grilla under vinterhalvåret, pga risk för sprickbildning.
 • Se till att barn inte utsätts för fara.
Gårdsregler

Får man sparka fotboll eller rasta hundar på gården, är en vanlig fråga. Passa på att förklara här.

H

Hissar

Hissarna i Tomtebo hanteras av Lyftservice.

Vid akuta problem t.ex. om någon är instängd kontaktas Lyftservice's jour: 018-12 60 60

Vid mindre akuta problem kontaktas Lyftservice kontor 018-12 60 60.

Lyftservice kommer att kontakta styrelsen för at se om problemet kan åtgärdas på ett enkelt sätt, annars kommer de skicka ut en servicetekniker.

Husdjur

Husdjur

Hundar och katter är trevliga djur. Otrevligt är det däremot när djuren uträttar sina behov i trappuppgångar, sandlådor, gräsmattor och längs våra gångvägar. Har du ett husdjur – ta ansvar för det och ha det under uppsikt när det är ute i vårt område.

I

Internet

Se "Telia"

L

Lokaler

Gemensamma utrymmen

De gemensamma lokalerna (föreningslokal, tvättstugor och bastu) får vi alla använda efter bokning. Vi har ett gemensamt ansvar för att hålla dem i fräscht och välstädat skick. Läs alltid de särskilda anvisningar som finns i dessa lokaler – och lämna dem alltid i samma skick (eller bättre) som de hade när du kom.

Se även:
Lokaler

M

Myror

Se Skadedjur

N

Nycklar

Nycklar och brickor hanteras av Certego som har kontor i Fyrislund. Certego Uppsala, 018-56 90 80.

Behöver man en extra nyckel eller tagg så kontaktar man Certego själv. 

Om en boende tappar bort sina nycklar eller blir utelåst kan man gå tillväga på följande sätt sätt:

 1. Kontakta Riksbyggen 0771-860 860. De kommer förmedla kontakt med Certego.
 2. Kontakta Certego direkt 020-24 00 00. Vi har inget jouravtal med Certego, men i mån av tid kan de låsa upp med hjälp av huvudnyckel (OBS vi har inget avtalat att de ska göra detta) 
 3. Kontakta valfri låsfirma

Kostnaden för att öppna låset bekostas av den boende. Nytt lås och nycklar beställs av Certego

När man säljer lägenheten ska samtliga nýcklar och taggar återlämnas till Certego.

P

Parabolantenn

Riktlinjer för uppsättning av parabolantenner

Styrelsen för brf Tomtebo har antagit följande regler för uppsättning av parabolantenner:

Medlemmar som önskar sätta upp en parabolantenn på sin balkong eller altan måste lämna en skriftlig ansökan till styrelsen. Styrelsen godkänner i regel att endast en parabolantenn per lägenhet sätts upp. Diametern på antennen får inte överstiga 80 centimeter.

Parabolantennen måste i sin helhet placeras innanför balkongens räcke eller innanför motsvarande yttermått på altanen.

Parabolantennen ska stå på stativ och får inte monteras på fastighetens fasad eller tak.

Efter godkännande måste sökande omgående informera styrelsen när antennen är installerad så att styrelsen kan besiktiga antennen.

Parkering

Föreningens parkeringsplatser:

 • 1-12: plaster reserverade för besökande, Det kostar vardagar 2 kr/h eller 30 kr för ett dygn. Helger: 5 kr/h eller 75 kr för ett dygn.
 • Parkering (A) Plats 01- 68: plats utomhus på övre parkeringsplatsen
 • Parkering (A) Plats 69: mindre plats för tex. MC intill komposthuset
 • Övre garage (B) 01-63: plats i garage övre våningen
 • Nedre garage (C) 01-58: plats i garage nedre våningen

För mer information se: Parkering och garageplatserR

Renovering

Information gällande renoveringar och ombyggnationer

Lägenheten ägs juridiskt av Bostradsrättsföreningen och ändringar därtill får endast göras inom ramen

definierad av stadgarna och efter godkännande från styrelsen. Vissa renoveringar kan även kräva bygglov.

Kontrollera detta med byggnadsnämnden i Uppsala kommun.

Skriftligt godkännande;

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att få styrelsens skriftliga godkännande innan ombyggnation av bostaden

utförs.

 Skriftligt godkännande krävs för:

1. Ändringar av bärande väggar, tak eller golv.

2. Våtrumsrenovering.

3. Ändring av vattenledningar och avlopp (VVS).

4. Inglasning av balkong och terrass (bygglov krävs).

5. Ändringar av värmesystem som radiatorer (element) och tillhörande rörinstallationer.

6. Ändring av köksfläkt och ventilation.

7. Installation av markis och insyns- och vindskydd.

8. Ändring av planlayout.

9. Övriga ärenden/ändringar/renoveringar

Ansökan

En skriftlig ansökan där de planerade arbetena beskrivs lämnas till styrelsen på befintliga blanketter på hemsidan. Till ansökan bifogas de av blanketten och hemsida specificerade bilagor och eventuellt bygglov.

Ansökan behandlas under ordinarie styrelsemöte.

Tänk på att göra detta i god tid.

Se även:
Blanketter

Se även:
1 Renoverings information.pdf

Riksbyggen

www.riksbyggen.se kan man logga in/skapa konto till "Mitt Riksbyggen" där man hittar information om att bo i bostadsrättsförening, medlemmars hyresavier och köportalen för att skaffa parkeringsplats.

Se även:
Logga in Riksbyggen.pdf

S

Skadedjur

Föreningen har via försäkringsbolaget "If" en skadedjursförsäkring. Får man problem med skadedjur (myror, möss, getingar, flugor, vägglöss mm) kan man vända sig direkt till Anticimex via kontaktformulär på hemsidan www.anticimex.se eller via telefon 075-245 10 00.

Myr-dosor kan man hämta kostnadsfritt på Anticimex kontor på Palmbladsgatan i Fyrislund.

Det kostar ingenting och skulle problemet inte gå att lösa eller täckas av föreningens försäkring så kontaktar Anticimex styrelsen.

Störande granne

Se även:
Om du blir störd av din granne.docx

Störande ljud

Buller och störande ljud

Det är självklart att vi inte arbetar med borr och hammare i lägenheten nattetid. För många – inte minst för de små barnen – börjar natten ganska tidigt. Måste du av någon anledning göra något som kan störa dina grannar efter klockan 20.00 på kvällen eller före klockan 08.00 på morgonen bör du först informera dina grannar. Det samma gäller när du ska ha fest. Sjung och dansa gärna, men förvarna grannarna om det. Grannsämjan vinner på det.
Föreningsstämman 2005 beslutade att man vid bullersam renovering ska informera grannarna minst två dagar i förväg, samt vilka dagar och mellan vilka klockslag bullret kommer att pågå.

T

Telia

Föreningen har avtal med Telia gällande:

 • Fast telefoni: Ingår kostnadsfritt i hyran
 • TV: Telias basutbud ingår kostnadsfritt
 • Bredband/Internet: Ingår kostnadsfritt i hyran

OBS, Router, Dekoder och fjärrkontroll tillhör lägenheten och ska sparas och lämnas vid ev. försäljning.

Vid problem kontakta www.telia.se, telefon 90200.
Du kan även felsöka och felanmäla online via följande adress:
www.telia.se/privat/support/felanmalan

Trapphusen

Trapphusen

Det finns brandföreskrifter som säger att trapphusen ska hållas fria från tillhörigheter som utgör brandfara och/eller begränsar framkomligheten. Dessa föreskrifter ska respekteras. Alltså, inga barnvagnar, cyklar eller dylikt i trappuppgångarna. 

Förutom att utgöra en fara om olyckan skulle vara framme, begränsar de lokalvårdarens möjligheter och skyldigheter att hålla rent.

U

Utemiljö

Utemiljön

Våra gräsmattor, träd och buskar är ömtåliga. Gräsmattorna är särskilt sköra under vår och höst. Vi förutsätter att ingen vuxen klättrar i körsbärsträden eller sladdar med cykeln på gräsmattorna, men barnen tänker inte alltid på detta när de är mitt uppe i en lek. Hjälp dem då tillrätta genom att förklara. 

Två gånger om året, på hösten och våren, anordnar vi Tomtebodagarna, då vi tillsammans städar och rustar upp utemiljön. Det finns självklart inget som hindrar att vi däremellan plockar upp skräp och håller området i ett gott skick.

V

Valberedningen

För att komma i kontakt med Tomtebos valberedning kontakta dem via mail: valberedning@brf-tomtebo.se eller via brev som läggs i föreningens brevlåda i 102:an.

Länk till valberedningens sida kommer, den är under uppbyggnad.

Kalender
 • Dialogmöte
  2019-11-27 18:30
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2020-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2021-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2022-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2023-02-28