Ordförande

Hannes Skarin
Ansvarig för ekonomi och mäklare
Eksätravägen 130
Tele: 073-314 11 21
hanness@brf-tomtebo.se

Vice ordförande

Jonas Rende
Ansvarig för ekonomi, mäklare, teknik
Eksätravägen 130
Tele:0709-99 88 05
jonasr@brf-tomtebo.se

Sekreterare

Jessica Åström
Ansvarig för protokoll, administration och information
Eksätravägen 104
Tele: 073 – 357 66 57
jessicap@brf-tomtebo.se

Ordinarie ledamöter

Charlotte Ersson
Ansvarig för hemsida, Facebook, information
Eksätravägen 132
Tele: 0707-86 53 82
charlottee@brf-tomtebo.se

A

Emil Paulsson
Ansvarig för hemsida, Facebook, information
Eksätravägen 148
Tele: 073-650 92 77
emilp@brf-tomtebo.se

 

Suppleanter

Bo Levin
Ansvarig för teknik och brandskydd
Eksätravägen 132
Tele: 070 – 350 28 44
bol@brf-tomtebo.se

 

Björn Oresand
Ansvarig för föreningslokal, bastu, hobbyrum, tvättstugor
Eksätravägen 114
Tele: –
bjorno@brf-tomtebo.se
Lotta Lillrank
Ansvarig för återvinning och P-platser
Eksätravägen 136
Tele: 0768-29 15 16
lottal@brf-tomtebo.se

Valberedning

Andreas Thorzelius
Marie ”Mie” Karlström
Valberedning@brf-tomtebo.se

Revisorer

Beslut på årsstämma att ej välja någon egen föreningsrevisor

A

Yrkesrevisorer

KPMG
S:t Olofsgatan 11 A, 3 tr, 753 21 Uppsala
Tele: 018 – 56 17 00

Båtklubben Torgisl

Göra Wennberg 
Ordförande
Eksätravägen 148
Tele: 070 – 212 99 69
torgisl@brf-tomtebo.se

Trivselgruppen

Bo Levin
Sammankallande
Eksätravägen 132
Tele: 070 – 350 28 44
trivselgruppen@brf-tomtebo.se

Leave a Comment