BRF Tomtebo | 716422-6180

Här hittar du föreningens stadgar samt protokoll från årsmöten och årsredovisningar.

Har du förslag är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Vill du ta upp något på årsstämman kan du lämna en motion. Den ska vara inlämnad senast 28 februari för att styrelsen ska hinna ge ett yttrande och för att motionen ska komma med Kallelsen till årsstämman. Här finns ett förslag för hur du skriver en motion. 

Mall för motion

Stadgar

Fil Typ Storlek
111109 BRF Tomtebo stadgar.pdf PDF-fil 2,89 MB

Protokoll årsmöten

Fil Typ Storlek
Arsstamma_Protokoll_2018.pdf PDF-fil 1,36 MB
Årsstämma_protokoll_2019.PDF PDF-fil 1,24 MB
mall-for-motion-till-foreningsstamma.doc Word-fil 89 kB
Medlemsfullmakt_stamma.pdf PDF-fil 2,02 MB
Årsstämma_Protokoll_2017.pdf PDF-fil 705 kB
Kalender
 • Tomtebodagen
  2019-10-06
 • Dialogmöte
  2019-11-27 18:30
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2020-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2021-02-28
 • Sista dag för inlämning av motion till Årstämma
  2022-02-28