Hobbyrummet

Hobbyrummet finns till vänster i det undre garaget. Här finns en arbetsbänk och en del verktyg. Hobbyrummet kan bokas för att kunna använda rummet eller för att under en kortare period, låna verktyg.

Tidsbokning

Tidsbokning är nödvändig för att kunna öppna dörren till lokalen – såväl för arbete i rummet som för att hämta och lämna tillbaka verktyg.
Bokningsperioden kan vara från 1 timme upp till max 3 dagar.

Om det råkar vara bokat av andra när man vill låna/återlämna verktyg kommer man inte in. För att underlätta ett bra samspel mellan bokningar för olika ändamål är det viktigt att vi bokar endast de timmarna då tillgång är nödvändig, dvs

  • För att hämta alt. återlämna verktyg skall endast 1 timme bokas per tillfälle.
  • När rummet behövs för arbete skall det bokas endast för timmarna som man förväntar sig vara i rummet. Om man lämnar rummet tillfälligt (exvis måltid) skall man lämna en lapp på dörren med namn och telefonnr. Innan verktyg lånas skall man kolla med den som använder rummet. Hen kan ju behöva verktyget själva. Rumsbokning har då prioritet.

 

Verktygslån

Lån skall ovillkorligen registreras i pärmen. När verktyg lämnas tillbaka glöm inte notera återlämningsdatum.

Om utrustningen blir skadad är låntagaren ansvarig för reparation men styrelseansvariga (se nedan) skall konsulteras först.

Låntagaren svarar för all förbrukningsmaterial själv.

 

Arbete i rummet

Målning med sprayfärg är förbjudet pgr av risk för nedkladdning. Inför målningsarbete med pensel skall bänk, golv och väggar skyddas från stänk.

Innan du slutar

  • Om det ändå, trots skydd, blir nedsmutsat, skall färgen, olja mm, avlägsnas helt.
  • Dammsug och vid behov sopa och torka golvet.
  • Torka av bänkar och maskiner.
  • Återställ bord, verktyg mm på rätt plats.

 

Fel och synpunkter på Hobbyrummet anmäles till Björn Oresand