Skötsel av ventilationsaggregaten

De boende ansvarar själva för underhållet av sina ventilationsaggregat. Instruktioner finns i boendepärmen som går att ladda ner här på webbplatsen.

Manualer för respektive aggregat finns att ladda ner här:
– Manual RDKR (pdf)
Manual Ventex 200K (pdf)

I manualerna kan man bland annat ta del av information om skötsel och nollställning efter filterbyte.

Vid behov av hjälp kontaktas Riksbyggen (0771 – 860 860) och bostadsrättsinnehavaren debiteras för beställd skötsel och underhåll.