Efter årsstämman i maj 2011 har en Trivselgrupp bildats i Brf Tomtebo. Det är stämman som utser representanterna och gruppen skall bestå av minst 4, men helst 5 medlemmar. Denna grupp arbetar ideellt och för närvarande är Bo Levin sammankallande, vilken kan nås på trivselgruppen@brf-tomtebo.se. Under Trivselgruppens möten förs det enklare protokoll.

Trivselgruppen arbetar för att främja gemenskapen och sammanhållningen i Brf Tomtebo. En viktig aspekt är att aktiviteterna är tänkta att inkludera alla åldersgrupper. Trivselgruppens målsättning är som sagt att aktiviteterna skall vända sig till alla medlemmar, men detta innebär inte att alla aktiviteter är lämpliga för alla samtidigt, framför allt på grund av utrymmesskäl.

En annan målsättning är att göra pergolan till en trevlig samlingsplats i området och planer på nytt möblemang finns på vinterns agenda. Under hösten har Trivselgruppen planterat vårlökar, såsom krokus i vackra färger, vilka alla vi medlemmar i Brf Tomtebo förhoppningsvis kan njuta av när vårsolen kommer åter.

Vidare bjuder Trivselgruppen in till trivselträffar, så kallat Öppet Hus i föreningslokalen. Då serveras exempelvis kaffe och hembakat bröd till självkostnadspris. Den löpande verksamheten annonseras i trappuppgångar och här på hemsidan under ”Senaste nytt”. Tanken är också att vissa temakvällar ska locka medlemmar efter arbetsdagens slut. Då kan flera delta i aktiviteterna. Målet är att ha någon typ av aktivitet en gång per månad, men planeringen beror på efterfrågan och antalet deltagare.

Träffas och trivs i Tomtebo!