ÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Om man vill göra stora förändringar i lägenheten eller tillhörande uteplats så måste ansökan om tillstånd göras hos styrelsen i bostadsrättsföreningen. Använd följande blanketter:

Renoveringsinformation >>
Ändring av planlayout >>
Våtrumsrenovering blankett >>

Avtal inglasning >>
Inglasning av balkong och terrass blankett >>

Installation av markis och insynskydd blankett >>
Spalje påbyggnad >>
Spalje punkthus A3 1 >>
Spalje punkthus A3 2 >>

Övrig ombyggnation >>


ORDNINGSREGLER FÖR BYGGBATIONER PÅ ALTANEN OCH ALTANEN OCH BALKONGER

Observera att alla om- och tillbyggnader skall ansökas och godkännas av styrelsen innan byggnationen påbörjas, samt att borrning i fasaden ej är tillåten pga. krypfukt. Se vidare i boendepärmen.

Altanyta
Altanbeläggning såsom befintlig plattläggning eller trätrall ska inte ha större yta än balkongen ovanför. Däremot så får man nyttja marken utanför med den vetskapen att det är föreningens gemensamma yta.

Insynsskydd
Vill man sätta upp insynsskydd, staket eller häck så måste en ansökan lämnas till styrelsen. Man ska även ha inhämtat skriftligt tillstånd från berörd granne. Detta med tanke på att insynsskydd kan skugga grannens uteplats. Vid styrelsens godkännande lämnas instruktioner på hur insynsskyddet ska vara utformat.

Planteringar
Tänk på att all mark utanför ursprunglig altanyta är föreningens gemensamma yta och man får inte ta ner träd eller plantera växter som förhindrar framkomlighet. Planterar man blommor eller sätter ut krukor får inte dessa hindra fri passage. Allt ansvar för altanytan och eventuella planteringar åligger lägenhetsinnehavaren. Vid eventuell försäljning ska detta ansvar meddelas köparen.

Trappa
Grind kan tas upp på balkongens kortsida och trappa kan ansluta till marken nedanför. Ansökan måste lämnas till styrelsen. Vid godkännande skickar förvaltaren ett brevsvar med instruktioner på utförande
Föreningens mark nedanför trappa kan nyttjas av lägenhetsinnehavaren men man får inte hindra förbipasserande.

Insynsskydd
Insynsskydd runt balkongräcke och eventuell markis skall bestå av markisväv/trä i någon/några av färgerna grön, vit, brun, beige eller blå.
Inglasning av balkong skall godkännas av styrelsen före påbörjat arbete.

Golv
Vid önskemål om anläggande av trägolv eller plattsättning nedanför balkongen måste berörda grannar ge sitt skriftliga godkännande.

Därefter ska en ansökan med måttangivelser (max 220 cm från fasad), material- och arbetsbeskrivning inlämnas till styrelsen. Rekommenderade material är betongplattor eller impregnerat virke.
Allt ansvar för skötsel av denna yta åligger lägenhetsinnehavaren. Vid eventuell försäljning ska detta ansvar meddelas köparen.
Insynsskydd utanför balkonger, i anslutning till tillbyggnaden/golv är inte tillåtet.