Nycklar och lås

20sep2018

Allmänt

Föreningens nycklar hanteras av Certego. Certego har en så kallad huvudnyckel som kan kvitteras ut av t.ex. Ventilationsfirma i samband med kontroll av ventilation eller av t.ex. rörmokare vid akut vattenläcka.

Lägenhetsinnehavaren ska meddelas i god tid innan eller, vid akut situation, så snart som möjligt.

Nya nycklar

Nycklar till lägenheterna hanteras av Certego. Vill lägenhetsinnehavaren ha fler nycklar eller brickor får kontaktas Certego som gör kopior. Kostnaden står lägenhetsinnehavaren för.

Vid överlåtelse ska samtliga nycklar och brickor återlämnas till Certego. Saknas en nyckel eller bricka kan lägenhetsinnehavaren bli återbetalningsskyldig.

Kodlås

Föreningen tillåter inte någon form av kodlås utom i undantagsfall som t.ex. vid behov av hemtjänst. Vid överlåtelse är innehavaren skyldig att återställa låset om den nya ägaren inte önskar överta kodlåset.

Sjutillhållarlås

Om lägenhetsinnehavaren önskar installera så kallat sjutillhållarlås så bekostas detta av lägenhetsinnehavaren. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att se till att låset är olåst vid obligatoriska inspektioner. Om det är låst vid ett sådant tillfälle eller om hantverkare måste ta sig in i lägenheten pga. akut skada så är lägenhetsinnehavaren skyldig att betala för de kostnader som uppstår för att hantverkaren ska kunna ta sig in i lägenheten.