Brf Tomtebo är sedan våren 2012 ansluten till Telia Fiber-LAN. Via Teila finns möjlighet till
olika kombinationer, men kollektivt erbjuds TV, bredband och telefoni.

TV
Det finns möjlighet att skaffa fler TV-kanaler med det s.k. tilläggsutbudet. Kostnaden för
grundutbudet ingår i månadsavgiften, men kostnaden för tilläggsutbudet står den enskilde
bostadsrättshavaren för.

Bredband
Din lägenhet har bredbandsaccess från Telia. För att kunna utnyttja bredbandet måste man teckna ett abonnemang. Kostnaden för grundutbudet (100/10 Mbit/s) ingår i månadsavgiften.

Även ADSL anslutning i området kan levereras av de flesta tele-operatörerna.

Telefoni
Telia erbjuder även bredbandstelefoni, där samtalstaxan bekostas av respektive
bostadsrättshavare. Grundkostnaden för abonnemanget ingår i månadsavgiften.