Tomtebos båtklubb  Torgisl har en brygga nere vid Vårdsätraviken.  Den kallas Smedjebryggan och ligger intill den gamla smedjan på höger hand, strax innan du kommer till Vårdsätra Akademigård.

Bryggan rymmer 24 platser och du kan anmäla ditt intresse till någon i klubbstyrelsen. Medlemskapet i BK Torgisl är förbehållet boende i Tomtebo och klubben drivs till självkostnads­pris med hjälp av medlemsavgifter. Vår ambition är att stödja och stimulera intresset för småbåtsägande och att arbeta för en trivsam miljö kring bryggan.

BK Torgisl inbjuder till aktivitetsdagar varje vår och höst. Vid dessa tillfällen finns det
möjlighet att få hjälp att lägga i eller ta upp sin båt. Under aktivitetsdagarna arbetar vi med och omkring bryggan några timmar, för att hålla kostnaderna nere och klara vår ekonomi.

Så längtar du ut på sjön, boka en båtplats hos vår bryggmästare direkt här på webbplatsen. Kontaktuppgifter finns också på anslagstavlan i trapphusen.

Avgiften betalas årsvis och för nya medlemmar tillkommer en inträdesavgift och en
depositionsavgift för nyckel. Bryggan har en grind som är låst för att hindra obehöriga att beträda bryggan. Även bommen vid vägen är låst.

Namnet har vi tagit efter vikingen Torgisl som strandade med sin båt inne i 
Vårdsätraviken. En minnessten kan skådas utmed vägen till vår brygga, där historien berättas.

Ordförande: Daniel Hedenstedt, 070-243 63 03
Bryggmästare: Tommy Olsson, 40 39 11
Kassör: Per Elenbring, 40 33 25
Sekreterare: Mikael Karlsson, 40 05 24
Årsavgift: 1.000 kronor
Inträdesavgift: 600 kronor för ny medlem
Depositionsavgift för nyckel: 500 kronor