Buller och störande ljud

Det är självklart att vi inte arbetar med borr och hammare i lägenheten nattetid. För många – inte minst för de små barnen – börjar natten ganska tidigt. Måste du av någon anledning göra något som kan störa dina grannar efter klockan 20.00 på kvällen eller före klockan 08.00 på morgonen bör du först informera dina grannar. Det samma gäller när du ska ha fest. Sjung och dansa gärna, men förvarna grannarna om det. Grannsämjan vinner på det.
Föreningsstämman 2005 beslutade att man vid bullersam renovering ska informera grannarna minst två dagar i förväg, samt vilka dagar och mellan vilka klockslag bullret kommer att pågå.

Barnen

Vi vill värna om barnen och deras säkerhet. Det finns många små barn som rör sig i området. Tänk på detta när du kör in din bil innanför bommarna. Det är lika viktigt att hålla låg fart och iakttaga försiktighet på hela Eksätravägen. Föreningen har satsat mycket på miljön för barnen. Man har även köpt boxar med lock i anslutning till lekplatserna. Det är viktigt att föräldrar och barn hjälps åt att plocka undan leksakerna när barnen lekt färdigt d.v.s. lägga tillbaka dem i boxen och stänga locket.

Balkonger

Om du röker – rök gärna på balkongen, men kasta inte ner fimpar från den. De kan hamna i våra gemensamma gräsmattor och rabatter, eller på grannens balkong eller altan. Lika trist är det om man skakar mattor från balkongen eller städar den genom att helt enkelt sopa ner allt skräp från den. Vi har en gemensam piskställning vid besöksparkeringen.

Trapphusen

Det finns brandföreskrifter som säger att trapphusen ska hållas fria från tillhörigheter som utgör brandfara och/eller begränsar framkomligheten. Dessa föreskrifter ska respekteras. Alltså, inga barnvagnar, cyklar eller dylikt i trappuppgångarna. Förutom att utgöra en fara om olyckan skulle vara framme, begränsar de lokalvårdarens möjligheter och skyldigheter att hålla rent.

Riktlinjer för uppsättning av parabolantenner

Styrelsen för brf Tomtebo har antagit följande regler för uppsättning av parabolantenner:
Medlemmar som önskar sätta upp en parabolantenn på sin balkong eller altan måste lämna en skriftlig ansökan till styrelsen. Styrelsen godkänner i regel att endast en parabolantenn per lägenhet sätts upp. Diametern på antennen får inte överstiga 80 centimeter.
Parabolantennen måste i sin helhet placeras innanför balkongens räcke eller innanför motsvarande yttermått på altanen.
Parabolantennen ska stå på stativ och får inte monteras på fastighetens fasad eller tak.
Efter godkännande måste sökande omgående informera styrelsen när antennen är installerad så att styrelsen kan besiktiga antennen.

Utemiljön

Våra gräsmattor, träd och buskar är ömtåliga. Gräsmattorna är särskilt sköra under vår och höst. Vi förutsätter att ingen vuxen klättrar i körsbärsträden eller sladdar med cykeln på gräsmattorna, men barnen tänker inte alltid på detta när de är mitt uppe i en lek. Hjälp dem då tillrätta genom att förklara. Två gånger om året, på hösten och våren, anordnar vi Tomtebodagarna, då vi tillsammans städar och rustar upp utemiljön. Det finns självklart inget som hindrar att vi däremellan plockar upp skräp och håller området i ett gott skick.

Grillning

Enligt extrastämman 2011 är det tillåtet att grilla på balkongen. Men att grilla med gasolgrill på inglasad balkong är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att använda av tändvätska när du grillar. Vid föreningens gemensamma grill i pergolan gäller följande regler:

  • Var och en håller sig med personliga grillredskap och egen grillkol.
  • Använd endast ekologiskt tändmaterial, el-tändare eller grillstartaren. Tändvätska är förbjuden.
  • Ha alltid en hink med vatten eller motsvarande i beredskap.
  • Var och en rengör grill och grillplats noga efter sig.
  • Städa även i pergolan så att den är trevlig att komma till för andra medlemmar.
  • Grillkolen måste alltid få svalna ordentligt innan den tas bort. Detta kan ta lång tid.
  • Den utbrunna grillkolen ska läggas i ett kärl av metall, helst med lock, som finns vid grillplatsen.
  • Användaren har ett ansvar och är skyldig att sätta sig in i hur man grillar säkert.
  • Det är inte tillåtet att grilla under vinterhalvåret, pga risk för sprickbildning.
  • Se till att barn inte utsätts för fara.

Husdjur

Hundar och katter är trevliga djur. Otrevligt är det däremot när djuren uträttar sina behov i trappuppgångar, sandlådor, gräsmattor och längs våra gångvägar. Har du ett husdjur – ta ansvar för det och ha det under uppsikt när det är ute i vårt område.

Parkeringen

Alla medlemmar har möjlighet att skaffa en egen parkeringsplats via en kö hos Riksbyggen. Vår besöksparkering är – som namnet anger – i första hand avsedd för besökande. Medlemmar kan få tillfälliga p-tillstånd för att stå inom området under t ex flytt. Dessa utfärdas av Riksbyggen.

Gemensamma utrymmen

De gemensamma lokalerna (föreningslokal, tvättstugor och bastu) får vi alla använda efter bokning. Vi har ett gemensamt ansvar för att hålla dem i fräscht och välstädat skick. Läs alltid de särskilda anvisningar som finns i dessa lokaler – och lämna dem alltid i samma skick (eller bättre) som de hade när du kom.

Till sist, om det är något du irriterar dig över och vill påtala eller förändra, tala då med den som i första hand är berörd. I vissa fall är det föreningens styrelse som du bör vända dig till, men långt ifrån alltid.