Tomtebo har allt som krävs för att bli en god boendemiljö; moderna lägenheter och en underbar omgivning med ängar, skog och vatten. Att utifrån dessa förutsättningar skapa en levande gemenskap är en uppgift vi alla delar.

Den uppgiften löser vi bäst genom att respektera varandra och kontinuerligt samtala och samarbeta kring våra gemensamma angelägenheter. För att undvika friktion i vår grannsämja har styrelsen ställt upp några råd och riktlinjer som gäller för oss boende.

Tomtebo har allt som krävs för att bli en god boendemiljö; moderna lägenheter och en underbar omgivning med ängar, skog och vatten. Att utifrån dessa förutsättningar skapa en levande gemenskap är en uppgift vi alla delar.

Den uppgiften löser vi bäst genom att respektera varandra och kontinuerligt samtala och samarbeta kring våra gemensamma angelägenheter. För att undvika friktion i vår grannsämja har styrelsen ställt upp några råd och riktlinjer som gäller för oss boende.